söndag 11 december 2011

Blogga eller inte blogga...Avla eller inte avla...

Hela hösten har gått och jag har inte tyckt att min tid vid datorn har räckt till för att blogga. För det mesta har datorn använts som ett arbetsredskap, och jobbet vid den varit arbetsrelaterat med avbrott för några korta stunder av surfande, oftast för att inhämta fakta, eller på facebook för att se vad som senast hänt i vänners och släktingars liv. Kan ändå tycka att bloggandet kan fylla en funktion. Att föra ner tankar som känns viktiga att delge andra, eller bara berätta något... kanske kan jag komma igång med det igen... 

En hel del tid har jag naturligtvis ägnat åt min hundverksamhet och funderingar över min fortsatta avel. Att föda upp golden idag är inte lätt, med alla hänsyn som finns att ta och dessutom ett vikande intresse för rasen totalt. Har tyckt mig se att idag drar sig många uppfödare med lång erfarenhet av golden för att para p g a oro att inte hitta den optimala valpköparen till varje valp. Samtidigt föds det upp goldenkull på goldenkull hos andra på ett mer affärsmässigt sätt.
Kvalitet eller kvantitet, man kan fundera...
Och vad är kvalitet?
Kanske en medvetenhet hos uppfödaren om en ständig utveckling av avelsresultatet mot något bättre. Av alla aspekter som finns att ta hänsyn till finns alltid något att förbättra, ibland någon exteriör detalj, ibland något som rör den mentala delen, ibland något hälsorelaterat. Att inte bara nöja sig med de omdömen man fått i olika sammanhang utan också att ta dem till sig och använda sig av dem i sin fortsatta avel.
Ja, där är jag nu i mina tankar samtidigt som jag väntar på att min tik ska valpa om två veckor. Nästan ett år sedan förra kullen föddes här hos mig så nu ser jag fram emot valpar igen och hoppas att de ska ha med sig de egenskaper som jag hoppas på.

Valpar ur Nettans förra kull